Voices of Imahai betekent stemmen van het leven. Imahai oftewel '' het leven'', het woord stamt af van de oorspronkelijke taal van het eiland Saparua in de Molukse archipel.

De groep wil meegeven ondanks de verschillen die er zijn met Gods hulp mogen en kunnen wij 1 zijn.

Informatie: Dennis Choy
M: 0031-6-24245477
E: info@voicesofimahai.com

  Voices of Imahai means voices of life. Imahai or '' life'', originates from the language of the Saparua island in the Moluccan archipelago.

The group want to present that, despite all differences, with God's help we may and can be 1.

Information: Dennis Choy
M: 0031-6-24245477
E: info@voicesofimahai.com